Szabadulj ki a hétköznapokból

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött a www.codegame.hu weboldalt (továbbiakban: Portál) üzemeltető Code Game, Bodor Attila E.V. (6725 Szeged, Bécsi krt. 42.)., a továbbiakban: Szolgáltató), és a weboldalon nyújtott szolgáltatás regisztrált igénybevevője ( a továbbiakban: Felhasználó) között.

(2022.09.01-től, kizárólag magánszemélyek részére tudunk számlát kiállítani!)

1. REGISZTRÁCIÓ

(1) A Portál látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése, időpont foglalása vagy ajándékkártya igénylése regisztrációhoz nem kötött.

2. A FOGLALÁS MENETE

(1) Foglalást a Portálon csak a szabad időpontokra lehet indítani.

(2) Az időpontfoglaláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség.

(3) Foglalásnál, illetve számlázásnál az alábbi személyes adatok megadása kötelező: 

  • Teljes név
  • E-mail cím
  • Telefonszám

 Számlázásnál:

  • Számlázási név
  • Számlázási cím

(4) A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót. A levél tartalmazza:

  • a kiválasztott pálya megjelölését
  • az időpontot
  • a helyszínt

 (5) A Szolgáltató nem felel a foglalás során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(6) A foglalás során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, illetve a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató.

 (7) A játékok egyedi díjai, a pályák leírásánál vannak feltüntetve. A játékot egy időpontban maximum a pálya leírásában feltüntetett számú játékos játszhatja.

(8) A felhasználónak lehetősége van készpénzes, és átutalásos fizetési módok közül választania. (A fizetési módokról bővebben a 3. Fizetési módok pontban.)

3. Fizetési módok

(1) Készpénzes fizetés esetén, a játék helyszínén, közvetlenül annak megkezdése előtt kell megtéríteni a játék árát.

 (2) Átutalásos fizetést , legalább 2 nappal, legfeljebb 30 nappal a kiválasztott időpont előtt lehetséges választani. Az így leadott foglalások, a játék árának beérkezésétől számítva érvényesek. Ha a játék ára nem érkezik meg a szolgáltóhoz 36 órával az időpont előtt, a szolgáltatónak joga van az időpont törléséhez. Az átutalásos fizetéssel megjelölt időpont foglalások esetén, a szolgáltató díjbekérőt állít ki a lefoglalt játék áráról, minek a fizetési határideje 0-8 napig terjedhet, a kiválasztott időponttól függően. A szolgáltató, a díjbekérőt elektronikus úton, a foglalásnál megadott e-mail címre küldi ki. Az összeg beérkezése után, a szolgáltató előlegszámlát állít ki, amit a foglalásnál megadott e-mail címre küld ki, a végszámla a játék teljesülése után kerül kiküldésre, átadásra. Az átutalás során, a megjegyzés rovatban FONTOS feltüntetni, a foglalás során megadott nevet, és a lefoglalt időpontot. (pl.: Példa Péter 2020.06.12. 16:00)

4. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

(1) Felhasználónak lehetősége van, hogy a foglalást telefonon ill. elektronikus levélben lemondhassa.

(2) Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett foglalást legalább 48 órával a lefoglalt időpont előtt lemondja, a Szolgáltató visszatéríti a díj teljes összegét.

(3) Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett foglalást 48 órán belül, de legalább 36 órával a lefoglalt időpont előtt mondja le, a díj visszatérítésére nem tarthat igényt, azonban a Szolgáltató lehetőséget ad egy másik időpont lefoglalására.

(4) A lefoglalt időpontot megelőző 36 órában történő lemondás esetén a Felhasználó sem a díj visszatérítésére, sem másik időpont biztosítására nem tarthat igényt.

5. A FOGLALÁS TÖRLÉSE

Amennyiben Szolgáltató technikai, vagy egyéb ok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontot, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben – a Felhasználó választása szerint- új időpontot biztosít, vagy visszatéríti a foglalási díj összegét.

6. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(1) A játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

(2) 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a játékban.

(3) A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.

(4) A lefoglalt időponthoz képest 15 perces késés esetén a játék megkezdésére már nincs lehetőség. Ebben az esetben a foglalási díj nem jár vissza.

(5) A játék időtartama meghatározott. A játékidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

(6) A pálya területén kép, hang, illetve videó felvétel készítése nem engedélyezett!

(7) A játékok menetét, illetve a rejtvények leírását közzé tenni tilos!

-Engedély nélkül készített felvétel, vagy a játék menet, rejtvények publikálása esetén, a szolgáltató kártérítésre tarthat igényt.-

(8) Szándékos károkozás esetén Szolgáltató a kár megtérítését Felhasználóra átháríthatja.

7.  Ajándékutalvány

(1) A megvásárolható ajándékutalványok listája, illetve pontos leírása, a portál “Ajándékutalvány” menüpontjában kerül részletezésre.

(2) A megvásárolható ajándékutalványok, a kiállítástól számított 6 hónapig felhasználhatóak.

      -Az ajándékutalványok lejárati dátuma nem hosszabbítható meg. 

      -A lejárati dátumot követően, további 28 napig felhasználhatóak az utalványok abban az esetben, ha az időpontfoglalás megtörténik az utalv

ny lejárta előtt. 

(3) Az ajándékutalvánnyal történő foglalás esetén is, a 4. pontban részletezett lemondási szabályzat érvényes.